Historia

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa /SITO/ wpisane zostało do rejestru stowarzyszeń 21 października 1958 roku pod numerem 662, a w lutym 1960 roku przyjęte zostało w szeregi Naczelnej Organizacji Technicznej. Zakończona została, trwająca ponad 10 lat, długa i trudna droga ogrodniczej kadry inżynieryjno-technicznej do stworzenia własnej organizacji. W gronie 35 założycieli Stowarzyszenia znaleźli się m.in. profesorowie: A. Zielonko, St. Wóycicki, S. A. Pieniążek, B. Lisiak, A. Rejman, Z. Hellwig, P. Hoser.

Okres rozkwitu Stowarzyszenia przypada na drugą połowę lat 70-tych i na lata 80-te ubiegłego wieku, o czym świadczy liczba przeprowadzonych szkoleń, kursów, konferencji, wycieczek specjalistycznych oraz liczba członków i oddziałów terenowych.

Przeprowadzona w latach 1974-1984 działalność szkoleniowa doprowadziła do zorganizowania 240 kursów kwalifikacyjnych, po których w wyniku zdania egzaminu państwowego w zakresie: warzywnictwa, sadownictwa, kwiaciarstwa, terenów zieleni i pieczarkarstwa dyplomy uzyskało ponad 8000 osób.

Stowarzyszenie spełniało więc bardzo ważną rolę w zdobywaniu przez ogrodników kwalifikacji oraz uzupełnianiu i poszerzaniu wiedzy na konferencjach naukowo-technicznych, których w latach 1975-1987 zorganizowano 124.

Pomimo trudnych okresów w czasie swojej ponad 50-cioletniej działalności, Zarząd Główny Stowarzyszenia wspólnie z 8 oddziałami terenowymi, prowadzi nadal ożywioną działalność organizując: konferencje naukowo-techniczne z udziałem liczących się firm zagranicznych, ogólnopolskie oraz międzynarodowe wystawy ogrodnicze połączone z kiermaszami, wystawy florystyczne połączone z konkursami i pokazami układania kompozycji kwiatowych, wycieczki szkoleniowe krajowe i zagraniczne oraz szkolenia i kursy z zakresu: konserwacji drzew parkowych, ewidencji i ochrony parków zabytkowych, sporządzania dokumentacji zabytkowych założeń ogrodowych, na inspektorów nadzoru terenów zieleni.

Zrzeszeni w Stowarzyszeniu rzeczoznawcy wykonują liczne ekspertyzy, projekty i oceny w zakresie wszystkich specjalności ogrodniczych.


Jak przystapić ?

Nabór nowych członków Stowarzyszenia Naukowo Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa prowadzą oddziały regionalne SITO. Prosimy o kontakt z najbliższym Państwu oddziałem terenowym SITO. 

więcej »

Kontakt

SITO  Zarząd Główny
ul. Konstytucji 3 Maja, nr 1/3
96-100 SKIERNIEWICE
Telefon: 606 429 997, 608 281 803
E-mail: biuro@notsito.org.pl

www.notsito.org.pl
 

więcej »