Biblioteka

 1. 50 lat Oddziału Warszawskiego SITO 1958-2008 - Barbara Cyzio
 2. Barokowa Sztuka Ogrodowa w Polsce i Saksonii -
 3. Działalność Komitetów N-T i Komisji NOT w Latach 1945-1982 - NOT
 4. Działalność Oddziałów Wojewódzkich NOT w Latach 1945-1975 - NOT
 5. Działalność Stowarzyszeń Nakowo-Technicznych w latach 1945-1974 - NOT
 6. Działalność Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w latach 1945-1974 - NOT
 7. Edmund Jankowski - Wspomnienia Ogrodnika - A. Szwejcerowa, A. Brachfogel
 8. Feliks Kucharzewski - Historyk Techniki - Józef Piłatowicz
 9. Główne Kierunki Działalności Polskich Stowarzyszeń Technicznych w latach 1918-1939 - Krzysztof Mrozowski
 10. Heureka - Problemy Społecznego Ruchu Naukowego - Andrzej Grzywacz (red. nacz.)
 11. Historia Ogrodnictwa Regionu Łódzkiego 1907-2007 - Praca Zbiorowa
 12. Historia SITO 1996-2007. Historia Oddziałów SITO 1958-2007 - Barbara Cyzio, Andrzej Holewiński
 13. Księga Pamiątkowa - red. Ewa Różycka
 14. Naczelna Organizacja Inżynierów RP w latach 1935-1939 - Józef Piłatowicz
 15. Naczelna Organizacja Inżynierów Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1935-1939 - Józef Piłatowicz
 16. Państwowa Szkoła Techniczna w Wilnie im. J. Piłsudskiego - NOT
 17. Ruch Stowarzyszeniowy Inżynierów i Techników Polskich do 1939 r. - Józef Piłatowicz
 18. Stowarzyszenie Techników Polskich w Warszawie 1898 - 1939 - Józef Piłatowicz
 19. Studia i Materiały: Historia SITO 1958-1995 - Andrzej Michałowski
 20. Studia i Materiały: Monografia Warszawskiego Związku Ogrodniczego - Andrzej Michałowski (przew. red.)
 21. Tragedia Katyńska - Tadeusz Skarżyński
 22. Twórcy i Działacze Ochrony Przyrody w Polsce - Stanisław Drewniak (red. naczelny)
 23. Warszawska Spółdzielnia Ogrodnicza 1932-1972 - Praca Zbiorowa
 24. X-lecie działalności SITO 1958-1968 - ZG SITO
 25. Zarys Działalności NOT w Latach 1945-1974 - NOT
 26. Zarys Dziejów Organizacji Ogrodniczych Województwa Katowickiego - Irena Rydygier
 27. Aktualne Problemy Terenów Zieleni Miejskiej w Polsce - Ciechocinek 1987
 28. Aktualne Problemy Warzywnictwa - SITO
 29. Aktualne Problemy Zieleni Miejskiej - Kraków 1994
 30. Aktualne Tendencje w Produkcji Ogrodniczej -
 31. Biotechnologie w Ogrodnictwie -
 32. Cebulowe Rośliny Ozdobne - SITO
 33. Efektywna Ochrona Sadów w Sezonie 2002 -
 34. Ekologia w Ogrodnictwie -
 35. Gospodarcze Aspekty Przechowywania Warzyw i Owoców -
 36. Gospodarka Wodna w Ogrodnictwie -
 37. II Ogółnopolskie Spotkanie Sadowników w Grójcu -
 38. Integrowane Metody Produkcji Warzyw - Sympozjum - Instytut Warzywnictwa
 39. Intensyfikacja Produkcji Warzywniczej w Polsce Północno-Wschodniej -
 40. Intensyfikacja Sadownictwa w Polsce Północno-Wschodniej -
 41. Kierunki Intensyfikacji Produkcji Szklarniowej Pomidora - SITO
 42. Kierunki Rozwoju Gospodarki Wodnej w Rolnictwie Na Tle Programu Wisła - NOT
 43. Komisja Rozwoju Działalności Federacji SNT -
 44. Komitet Programu Gospodarczego XXII KTP -
 45. Kompleksowe Zagospodarowanie i Wykorzystanie Zasobów Wodnych Wisły i Jej Dorzecza - NOT
 46. Melioracje i Gospodarka Wodna w Realizacji Programu Rozwoju Rolnictwa - SITWM
 47. Międzynarodowe Seminarium Sadownicze Lublin '95 -
 48. Najlepsze Osiągnięcia w Zakresie Ochrony Powietrza Atmosferycznego i Gospodarki Odpadami Przemysłowymi - Fundacja Ochrony Powietrza Atmosferycznego
 49. Nowe Polskie Odmiany Warzyw i Kwiatów -
 50. Nowe Technologie w Uprawie Roślin Rabatowych i Balkonowych -
 51. Ochrona Drzew w Mieście -
 52. Ochrona Roślin Ozdobnych w Szklarniach i Tunelach Foliowych - Konferencja - SITO Poznań
 53. Ochrona Roślin Pokojowych Przed Szkodnikami - Gabriel Łabanowski
 54. Ochrona Środowiska w Przemyśle Owocowo-Warzywnym -
 55. Organizacja Bazy Surowcowej Wokół Miast Na Przykładzie Województwa Koszalińskiego -
 56. Pędzenie Tulipanów - SITO
 57. Pięcdziesięciolecie Wydziału Ogrodniczego - SGGW
 58. Polacy Razem -
 59. Polska Gospodarka Żywnościowa '96. Zasoby, Technika, Ludzie - red. Stanisław Tyszkiewicz
 60. Polskie Nasiennictwo Ogrodnicze Dziś i Jutro - ZG SITO
 61. Postęp i Rozwój Produkcji Ogrodniczej -
 62. Problemy Energetyzacji Ogrodnictwa w Makroregionie Środkowo-Wschodnim -
 63. Problemy Stosowania Metod Bioenergetycznych i Radiestezyjnych w Zielarstwie i Ziołolecznictwie - Marian Czerski
 64. Produkcja Kalafiorów w Polsce - ZG SITO
 65. Produkcja Kalafiorów w Polsce -
 66. Produkcja Rozsady i Uprawa Pomidorów Szczepionych - Tadeusz Pudelski, Józef Piróg
 67. Proeksportowa Produkcja Sadownicza -
 68. Programy Realizacyjne Uchwał i Wniosków Terenowych Jednostek Organizacyjnych FSNT -
 69. Projektowanie i Eksploatacja Systemów Nawodnień Kroplowych -
 70. Przygotowanie Inżyniera-Ogrodnika w Toku Studiów Do Pracy Zawodowej -
 71. Przyroda, Ogród i Krajobraz w Życiu Miasta -
 72. Referaty Problemowe XXII KTP -
 73. Rola Inżyniera i Technika w Kształtowaniu i Ochronie Środowiska - NOT
 74. Rola Inżyniera Technika w Procesie Produkcyjnym -
 75. Rola Ogrodnictwa w Gospodarce Narodowej -
 76. Rośliny Doniczkowe i Rabatowe -
 77. Rozwój Ogrodnictwa w Województwie Skierniewickim -
 78. Rozwój Przechowalnictwa Owoców, Warzyw i Ziemniaków w Województwie Lubelskim -
 79. Seminarium Zielone Miasto - Materiały -
 80. Stan Obecny Oraz Możliwości Rozwoju Zielarstwa w Polsce -
 81. Storczyki w Naturze i Uprawie - OSSS
 82. Sympozjum Naukowe Dla Uczczenia 80 Rocznicy Urodzin Prof. dr Emila Chroboczka -
 83. Sympozjum Naukowe: XX-lecie Inst. Warzywnictwa i X-lecie Szklarniowego Zakładu Doświadczalnego -
 84. Szkółkarstwo Ozdobne - SITO
 85. Uprawa Gerbery - SITO
 86. Uprawa Goździków Szklarniowych - Konferencja - SITO Gdańsk
 87. Uprawa Goździków Szklarniowych i Gerbery - SITO
 88. Uprawa i Wykorzystanie Roślin Na Suche Bukiety -
 89. Uprawa Papruki Pod Osłonami - SITO
 90. Uprawa Warzyw Pod Folią - Konferencja - SITO Legnica
 91. Uprawa Warzyw Pod Szkłem i Folią - Konferencja - ZG SITO
 92. Uwarunkowania Ekologiczne Przy Podejmowaniu Inwestycji Wodnych Melioracji Oraz Zaopatrzenia Rolnictwa w Wodę i Kanalizacji Wsi - SITWM
 93. W Obronie Zieleni Miasta -
 94. Wartości Biologiczno-Godpodarcze Zadrzewień w Środowiskach Zurbanizowanych -
 95. Wartości Biologiczno-Gospodarcze Zadrzewień w Środowiskach Zurbanizowanych -
 96. Wpływ Deszczowni Na Urządzanie Gospodarstw i Organizację Produkcji Rolnej - NOT
 97. Wpływ Zanieczyszczeń Atmosfery Na Środowisko -
 98. X Ogólnopolski Zjazd Kwiaciarzy -
 99. XXX Seminarium Kół Naukowych Wydziału Rolniczego - ART Olsztyn
 100. Zagadnienie Chemizacji w Ogrodnictwie Na Tle Ochrony Naturalnego Środowiska Człowieka - Tadeusz Wojtaszek
 101. Zagospodarowanie Wisły w Świetle Ochrony Środowiska - NOT
 102. Zarys Programu Gospodarczego Polski -
 103. Zdjęcia Kwiatów i Cebulek Kwiatowych -
 104. Zielone Miasto -
 105. Znaczenie Terenów Zieleni w Rozwoju Społeczno-Gospodarczym Kraju -
 106. Trawniki, Nawierzchnie Darniowe i Runa Parkowe - ZG SITO
 107. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - IHAR
 108. Biuletyn Warzywniczy - Zbiór -
 109. Działkowiec - Zbiór -
 110. Floraculture International - Zbiór -
 111. Flortecnica - Zbiór -
 112. Hodowla Roślin 1/81 -
 113. Hodowla Roślin 1/82 -
 114. Hodowla Roślin 2/3/82 -
 115. Hodowla Roślin 2/81 -
 116. Hodowla Roślin 3/81 -
 117. Hodowla Roślin 4/81 -
 118. Hodowla Roślin 4/82 -
 119. Hodowla Roślin 5/6/81 -
 120. Hodowla Roślin 5/82 -
 121. Informacja Ekspresowa: Ochrona Środowiska nr 4/1983 - Instytut Kształtowania Środowiska
 122. Informacja Ekspresowa: Ochrona Środowiska nr 5/1983 - Instytut Kształtowania Środowiska
 123. Komunikaty Dendrologiczne -
 124. Kwietnik - Zbiór -
 125. Ogólnopolski Informator Produkcji Roślinnej -
 126. Ogrodnictwo - Zbiór -
 127. Ogrodnictwo i Tereny Zieleni - Zbiór -
 128. Ogród Park Krajobraz - Zbiór -
 129. Przegląd Ogrodniczy - Zbiór -
 130. Przegląd Techniczny - Zbiór -
 131. Rośliny Ozdobne - Zbiór -
 132. Rynek Owoców -
 133. Technika i Nauka: Kryzys Energetyczny w Europie? -
 134. 50 Lat Stowarzyszenia 1946-1996 - SITSPOŻ
 135. 60 Lat Stowarzyszenia 1946-2006 - SITSPOŻ
 136. Architekci Krajobrazu Absolwenci SGGW w latach 1931-1990 -
 137. Badanie Nowego Typu Sadowniczego Opryskiwacza Wentylatorowego - Andrzej Sawicki
 138. Bibliografia Publikacji Pracowników Instytutu Warzywnictwa - Instytut Warzywnictwa
 139. Bibliografia Wydawnictw FSNT NOT w Latach 1984-1998 - FSNT NOT
 140. Byliny Na Terenach Zieleni -
 141. Chronione Obiekty Przyrodnicze Województwa Stołecznego Warszawskiego - Cz. Łaszek, B. Sendzielska
 142. Część III. Ogrodnictwo w Krajach Zachodnioeuropejskich - red. Kazimierz Kubiak
 143. Dobre Obyczaje w Nauce - PAN - Komitet Etyki w Nauce
 144. Fakty i Liczby '93 - MOŚ, ZNiL
 145. Flowerbulbs In The Landscape -
 146. Historia Ogrodów - Longin Majdecki
 147. Indeks Róż - Polskie Towarzystwo Miłośników Róż
 148. Informator Nauki Polskiej 1979 -
 149. Informator o Instytucie Warzywnictwa -
 150. Informator o Skierniewicach i Osadzie Pałacowej siedzibie Instytutu Warzywnictwa - Witold Lenkiewicz
 151. Klucz Do Oznaczania Szkodników Zimujących Na Drzewach Owocowych - M. Karczewska
 152. Konwencja o Różnorodności Biologicznej - IOŚ
 153. Kronika 2 SITP 1991-1996 -
 154. Kto Jest Kim w Inżynierii Ekologicznej - PTIE
 155. Kwietniki Sezonowe - M. Raducka - Mynett
 156. Lily Picture Book -
 157. Mały Rocznik Statystyczny 1992 -
 158. Maszynoznawstwo Ogrodnicze - Witold Lenkiewicz
 159. Mechanizacja Ogrodnictwa - Witold Lenkiewicz
 160. Modernizacja Produkcji i Sprzedaży Śliwek - Eberhard Makosz (przew. red.)
 161. Nowe Metody w Sadach i Szkółkach - W. Filewicz
 162. Odmiany Jabłoni - Mikołaj Ugolik
 163. Owocny Udział w Targach. Made in Germany. -
 164. Park Zabytkowy w Skierniewicach - Witold Lenkiewicz
 165. Parki i Ogrody Krakowa w Obrębie Plant z Plantami i Wawelem - red. Janusz Bogdanowski
 166. Pielęgnacja i Ochrona Drzew - Andrzej Skup
 167. Poradnik Nawożenia i Ochrony Roślin 1997-1998 - Agrochem-S.I.T.R.
 168. Porzeczki. Klucz Do Oznaczania i Opis Odmian - Jadwiga Kluczyńska
 169. Problemy Architektury Krajobrazu - SGGW
 170. Problemy Ekonomiczne Gospodarki Ogrodniczej w Europie - Polska Akademia Nauk
 171. Problemy Rolnictwa Światowego - SGGW
 172. Przewodnik Do Oznaczania Krajowych Roślin Zielarskich - J. Mowszowicz
 173. Przewodnik Do Oznaczania Roślin w Polsce Dziko Rosnących - Józef Rostafiński
 174. Przypatrzmy się Liliom - Kazimierz Mynett
 175. Raport z Badań Monitorowanych Nad Jakością Gleb, ... -
 176. Rolnictwo Ekologiczne. Od Producenta Do Konsumenta - Urszula Sołtysiak
 177. Sadownictwo - Dominik Wanic
 178. Sadownictwo Województwa Suwalskiego w Świetle Wyników Badań Naukowych - Praca Zbiorowa
 179. Sadzenie Roślin Na Osiedlach Mieszkaniowych -
 180. Sprawozdanie Roczne: Sadownictwo, Rośliny Ozdobne, Pszczelnictwo - Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa
 181. Sprawozdanie Roczne: Sadownictwo, Rośliny Ozdobne, Pszczelnictwo Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa - Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa
 182. Sprawozdanie z Działalności Naukowo-Badawczej w Roku 1995 - Instytut Warzywnictwa
 183. Studia i Materiały: Krajobrazy -
 184. Studia i Materiały: Ogrody -
 185. Szkółkarstwo w Holandii -
 186. Sztandary Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych - Jan Legat
 187. Świat Bez Wody? - Aleksander Tuszko
 188. Światowy Rynek Jabłek - red. Kazimierz Kubiak
 189. Technika i Nauka -
 190. Tulip Picture Book -
 191. UE: Normy Jakościowe Na Owoce i Warzywa -
 192. Warsaw - A Concise Guide - W. Głębocki, K. Mórawski
 193. Warzywa Uprawiane w Polsce - J. Osińska, Z. Rycembel
 194. Wieliczka - Solny Skarb -
 195. Winorośl i Jej Dzieje w Polsce a Szczególnie Na Ziemi Krośnieńskiej - Władysław Zwierzychowski
 196. Wybrane Zagadnienia z Zakresu Ochrony Wód i Gleby Przed Zanieczyszczeniem - ZG SITWM
 197. XIII WZD SITO - Sprawozdanie z Działalności 1985-1987 r. -
 198. XVI WZD SITO - Sprawozdanie z Działalności 1995-1999 r. -
 199. Zabytkowe Cmentarze: Województwo Ostrołęckie - Wioletta Mosakowska
 200. Zagadnienia Ekonomiki Ogrodnictwa - Zakład Ekonomiki Rolnictwa i Leśnictwa PAN
 201. Zarys Działalności SITO 1958-1993 -
 202. BRAK EGZEMPLARZY XVII, XVIII, XIX -
 203. Język Niemiecki Dla Techników -
 204. Mały Słownik Techniczny Polsko-Angielski -
 205. Podręczny Słownik Polsko - Rosyjski - Ryszard Stypuła (czł. red.)
 206. Podręczny Słownik Polsko-Niemiecki -
 207. Słownik Biograficzny Techników Polskich - FSNT
 208. Słownik Naukowo-Techniczny Angielsko-Polski -
 209. Słownik Naukowo-Techniczny Niemiecko-Polski - Zbigniew Koch (red.)
 210. Słownik Polskich Pionierów Techniki - Bolesław Orłowski
 211. Słownik Techniczny Polsko - Francuski - M. Berger (czł. red.)
 212. Uprawa Warzyw Mało Znanych - R. W. Doruchowski, H. Fajkowska
 213. Kwiaty w Ogródku - Izabela Kiljańska
 214. Uprawa Warzyw Na Glebach Torfowych - J. Rumpel
 215. Wykaz Drzew i Krzewów Ogrodu Botanicznego UW - Ludmiła Karpowiczowa
 216. Kwietniki - Z. Hellwig
 217. Hodowla i Nasiennictwo Roślin Warzywnych i Kwiatowych - J. Korohoda
 218. Jak Nie Tłumaczyć Tekstów Technicznych - A. Voellnagel
 219. Słownik Ortograficzny - S. Jodłowski, W. Taszycki

Jak przystapić ?

Nabór nowych członków Stowarzyszenia Naukowo Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa prowadzą oddziały regionalne SITO. Prosimy o kontakt z najbliższym Państwu oddziałem terenowym SITO. 

więcej »

Kontakt

SITO  Zarząd Główny
ul. Konstytucji 3 Maja, nr 1/3
96-100 SKIERNIEWICE
Telefon: 606 429 997, 608 281 803
E-mail: biuro@notsito.org.pl

www.notsito.org.pl
 

więcej »