Klub florystów

BUKIECIARSTWO I FLORYSTYKA w SITO (Klub Florystów Polskich SITO)

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa skupia także osoby zawodowo zajmujące się kwiatami. Początkowo byli to głównie producenci, zajmujący się zarówno uprawą polową, jak i pod osłonami. Nie sprowadzano roślin z zagranicy, tylko uprawiano w Polsce, dostosowując standardy i asortyment do naszych, krajowych warunków. W SITO funkcjonowała sekcja kwiaciarska, która z czasem skierowała uwagę członków na znaczenie i rozwój sztuki bukieciarskiej. Przez wiele lat organizowano kursy bukieciarskie, których najzdolniejsi absolwenci stanowią dzisiejszą kadrę na szkoleniach florystycznych. Kursy te dawały podstawy wiedzy i umiejętności niezbędne w pracy bukieciarza. Zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami każdy, kto uprawiał to rzemiosło, lub prowadził kwiaciarnię musiał mieć ukończony kurs bukieciarski.  Program kursu obejmował między innymi wykonywanie dekoracji pogrzebowych (głównie wieńce „warszawskie” i wiązanki pogrzebowe), wyroby ślubne i komunijne, kosze kwiatów ciętych, kompozycje w naczyniach i bukiety okolicznościowe. Początkowo nieznana była u nas gąbka florystyczna, dlatego w charakterze podłoża do kwiatów ciętych powszechnie stosowano  pocięte gałązki stroiszu, lub mech. Nie używano kleju do roślin (ani pistoletu!), nabłyszczacza do liści, czy malowanych na zielono drutów różnej grubości, a każda szanująca się kwiaciarnia dysponowała gilotyną (!) do cięcia drutu, kupowanego w kręgach. Drut ten strasznie brudził ręce, a jego drobinki wbijały się w dłonie, jak kolce. Nikt jeszcze nie słyszał o środkach do kondycjonowania kwiatów ciętych, a bukieciarz przedłużał trwałość roślin, zmieniając im wodę w wazonach i umieszczając w chłodnym miejscu. Nie stosowano także wielu innych artykułów dekoracyjnych i technicznych, bez których nie mogą się obejść dzisiejsi floryści. Rozwinął się ogromny przemysł, produkujący tzw galanterię florystyczną, oraz podłoża do kwiatów, naczynia, opakowania itp. Wskazówek,  podpowiedzi  i inspiracji do swojej twórczości bukieciarze szukali w kwartalniku „Kwiaty”, w „Działkowcu”, „OWK” (Owoce Warzywa Kwiaty) itd., gdzie układaniu kwiatów poświęcano niewiele miejsca.

Pierwszymi instruktorami na kursach w SITO byli przedwojenni bukieciarze – Pan Stefan Iwanicki i Pan Czesław Mitzel, a jedną z najlepszych uczennic – Pani Halina Melerska – późniejsza nauczycielka i mistrzyni  wielu znanych florystów, określana zaszczytnym mianem  „Pierwszej  Damy polskiej florystyki” (od roku 1976 była wykładowcą SITO w specjalności „dekoracje materiałem roślinnym”.To głównie dzięki Jej „naukom” rozpoczęły się i rozwinęły kariery florystyczne wielu osób, które dziś uczą następne pokolenia oraz  prowadzą własne firmy, świadczące usługi florystyczne. Dawni słuchacze, doskonalący swój kunszt w kraju i za granicą są dziś instruktorami, mistrzami, sędziami florystycznymi…

Ta „kwiatowa”edukacja w SITO trwa już blisko 50 lat!

Nie sposób podać wszystkich nazwisk, ale spośród najbardziej znanych wymienia się następujące: Wiesława Szyper, Ewa Skutnik, Grażyna Korzekwa, Agnieszka Sokołowska, Anna Adamczewska, Anna Nizińska, Barbara Łęska, Ewa Najder, Lidia Skonieczna- Mainka, Sława Sznajder- Kuźnicka, Agnieszka Dąbrowska- Walczak, Tomasz Zimnowodna, Mira Kwaśniewska, Anna i Andrzej Szabłowscy, Marek Melerski. Wiele z tych osób startowało w konkursach układania kwiatów. Pierwszy Ogólnopolski Konkurs Układania Kwiatów odbył się w roku 1978; z ramienia SITO zajmował  się tym  Pan Janusz Gołos. Następnezawody” w bukieciarstwie odbywały się co 4 lata (w roku 1982 złoty medal i tytuł Mistrza Polski zdobyła Pani Halina Melerska).

W ramach rozwoju działalności bukieciarskiej Stowarzyszenie organizowało liczne imprezy kwiatowe. Na tych pierwszych wystawach bukiety układano w ręku, tworząc - tak jak dziś - regularną spiralę, a następnie umieszczano w ceramicznych cepeliowskich wazonach, tzw „siwakach”. W ten sposób eksponowano kwiaty na wystawach między innymi w Warszawie, Poznaniu, Chorzowie. SITO chętnie współpracowało z Miejskim Przedsiębiorstwem Robót Ogrodniczych w Warszawie, umożliwiając tworzenie aranżacji kwiatowych zarówno osobom zawodowo związanym z kwiatami, jak i amatorom – miłośnikom. Służyły temu liczne pokazy układania kwiatów.

Znaczącą rolę w rozwoju florystyki odegrały przepiękne wystawy w Łazienkach Królewskich. Przez wiele lat w Starej Pomarańczarni organizowano Wystawy Róż (wraz z Towarzystwem Miłośników Róż i Panią Ireną Gołębiowską) oraz Wystawy Lilii (wspólnie z Towarzystwem Miłośników Lilii i Panem Witoldem Bittnerem ), a kolejki zwiedzających sięgały aż do Wodozbioru! Tam też - za sprawą Pani Ewy Muras- organizowano Wystawy Suchych Kompozycji i Stroików Świątecznych, a także Jesienno- Zimowe Impresje Florystyczne w Łazienkach Królewskich (pod kierunkiem Anny Nizińskiej i Małgorzaty Perzyny- Turek). Gościny florystom udzieliła też nasza macierzysta uczelnia Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, gdzie przez wiele lat odbywały się wystawy kwiatów i konkursy bukieciarskie.

SITO (współpracując z Polskim Związkiem Ogrodniczym i jego Warszawskim Oddziałem) włączyło się w dekorowanie miejsc, odwiedzanych przez papieża Jana Pawła II podczas drugiej pielgrzymki do Polski; Nasi bukieciarze ozdabiali między innymi siedzibę Prymasa Polski w Warszawie Przy ulicy Miodowej oraz kościoły, w których modlił się Ojciec Święty, a także trasę przejazdu i Stadion X-lecia, gdzie Papież odprawił mszę dla 1,5 mln osób. Bukieciarze wielokrotnie prezentowali swój kunszt, uświetniając artystycznie podanymi kwiatami liczne sympozja naukowe, konferencje, jubileusze, w tym 200lecie sceny narodowej (piękna wystawa kwiatów w Teatrze Wielkim).

W celu zintegrowania środowiska twórców i miłośników (także amatorów) sztuki florystycznej w roku 1998 powstał - przy Zarządzie Głównym - Klub Florystów Polskich SITO, którego prezesem została Pani Ewa Taczanowska, wybitny autorytet  „florystyczny”: wykładowca, sędzia, architekt krajobrazu, autorka licznych publikacji fachowych. Obecnie funkcję prezesa Klubu pełni Anna Nizińska).

Zadaniem Klubu jest tworzenie forum  do współpracy osób z branży, wymiany doświadczeń, doskonalenia warsztatu zawodowego, organizacja szkoleń i wyjazdów na imprezy florystyczne. Klub jest także współorganizatorem wielu imprez florystycznych: Międzynarodowych Targów HortiExpo w Warszawie, Polagry w Poznaniu, Święta Róży w Kutnie , Wystawy Lilii na Uniwersytecie Warszawskim, Wystawy Róż w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie, Letnich Warsztatów Florystycznych, Warsztatów Dekoracji Świątecznych, itp. Klub współpracuje z organizatorami regionalnych mistrzostw florystycznych, np. w Lublinie i Szczecinie (tam też , w Zamku Książąt Pomorskich odbywały się cykliczne wystawy „Ptaki – Kwiaty”). Klub włącza się w edukację florystyczną młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, organizując dla niej szkolenia w postaci kursów i warsztatów. Dotyczy to uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Warszawie i z Instytutu Głuchoniemych. Odbyło się także kilka edycji Studium Florystycznego SITO – rocznego szkolenia (ok. 300 godz), zakończonego egzaminem podczas Wystawy Lilii w Łazienkach Królewskich. Studium dało słuchaczom rzetelną wiedzę i umiejętności praktyczne na wysokim poziomie. Zajęcia w Studium prowadzili między innymi: Jadwiga Brzozowska, Ewa Taczanowska, Mariola Miklaszewska, Grażyna Korzekwa, Iwona Gregiel, Anna Nizińska, Władysław Woźny, Marijus Gvildys. Klub Florystów Polskich SITO współpracuje z prasą florystyczną; czasopisma z tej branży obejmują patronat nad imprezami kwiatowymi. Dobrze układa się współpraca z „Florum”, „Nasz Dom i Ogród – Flora”, a także z Wydawnictwem Hortpress. Na zamówiene Wydawnictwa powstał podręcznik „Bukieciarstwo i dekoracje roślinne” oraz poradnik „ABC Florystyki”; obie książki napisała Anna Nizińska.

Ogromną rolę w rozwoju polskiej florystyki odgrywa Oddział Poznański SITO.  Dzięki staraniom władz tego oddziału (Pana Andrzeja Aumillera i Pani Anny Durzyńskiej) został on członkiem Federacji Florystów Europejskich  (FEUPF), która skupia stowarzyszenia florystyczne z całej Europy. Członkostwo w tej Federacji ma istotny wpływ na podnoszenie poziomu polskiej florystyki poprzez ułatwianie kontaktów zawodowych ( i towarzyskich) z najlepszymi osobami z branży. Oddział Poznański SITO od 2000 roku organizuje Międzynarodowe Florystyczne Mistrzostwa Polski w kategorii juniorów i seniorów (w roku 2012 odbędzie się ich siódma edycja). Ponadto Oddział Poznański organizuje liczne targi, wystawy i konkursy: „Gardenia”, Konkurs na Najładniejszą Kwiaciarnię, Wystawę Tulipanów, Mieczyków i in. Działalność florystyczną organizują także pozostałe oddziały SITO; na uwagę zasługuje tu Oddział Łódzki, Bydgoski, Lubelski.

 

Deklaracja przystąpienia do klubu

 

REGULAMIN KLUBU FLORYSTÓW POLSKICH SITO.

 

 1. Klub Florystów Polskich działa jako sekcja w obrębie Zarządu Głównego SITO w Warszawie.
 2. Władze Klubu stanowi 3-osobowe Prezydium: Prezes, Skarbnik i Sekretarz.    Kadencja władz Klubu trwa zgodnie ze statutem SITO.
 3. Klub ma charakter ogólnopolski, jego terenem działania jest cały kraj (istnieje możliwość powoływania oddziałów terenowych podległych Zarządowi Głównemu).
 4. Siedzibą Klubu jest siedziba Zarządu Głównego SITO w Warszawie.
 5. Celem działania Klubu jest:
  • popularyzacja i podniesienie poziomu florystyki w Polsce
  • organizowanie szkoleń fachowych
  • organizowanie wystaw, konkursów i pokazów
  • uczestniczenie w imprezach specjalistycznych zagranicą.
 6. Klub dba o etykę zawodu florysty i na życzenie zainteresowanych podejmuje się rozstrzygania spraw spornych, dotyczących m.in. praw autorskich twórców, kontaktów z prasą, itp.
 7. Członkiem Klubu może być:
  • specjalista – osoba zawodowo związana z florystyką
  • amator – miłośnik roślin, niezwiązany profesjonalnie ze sztuką układania kwiatów
 8. Członek Klubu Florystów Polskich SITO staje się członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa.
 9. Działalność Klubu oparta jest o kalendarz imprez florystycznych Ramowy roczny harmonogram działalności Klubu wraz ze sposobem jego rozliczenia finansowego zatwierdzany jest przez Zarząd Główny SITO. Imprezy nie objęte harmonogramem wymagają akceptacji Prezesa Zarządu lub jego Zastępcy.

10. Koszty organizacyjne związane z działalnością Klubu pokrywane są ze składek członków:

- wpisowego w wysokości 50 zł. (jednorazowo)

- składki miesięcznej w wysokości 10 zł. płatnej na konto Zarządu Głównego SITO, lub do Kasy SITO.

Za rozliczenie kwartalne odpowiedzialny jest Prezes Klubu i skarbnik.

11. Każdy członek Klubu otrzyma legitymację.

12. Za realizację postanowień ujętych w regulaminie, a szczególności planów, kosztorysów, realizacji i rozliczenia kosztów odpowiada jednoosobowo Prezes Klubu.


Jak przystapić ?

Nabór nowych członków Stowarzyszenia Naukowo Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa prowadzą oddziały regionalne SITO. Prosimy o kontakt z najbliższym Państwu oddziałem terenowym SITO. 

więcej »

Kontakt

SITO  Zarząd Główny
ul. Konstytucji 3 Maja, nr 1/3
96-100 SKIERNIEWICE
Telefon: 606 429 997, 608 281 803
E-mail: biuro@notsito.org.pl

www.notsito.org.pl
 

więcej »