Aktualności

SITO o/Warszawa zaprasza na seminarium

       

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Naukowo- Technicznego  Inżynierów i Techników Ogrodnictwa

                                    ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa

                                                       Tel./Fax. 22 827 02 61 

                                      e-mail: sito.waw@wp.pl,  www .sito.waw.pl

 

                                                             SEMINARIUM

                            Ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami w zieleni miejskiej.

27 października 2016r.

w Warszawie

 

                                                                                 Oddział Warszawski Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa zaprasza na seminarium „ Ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami w zieleni miejskiej. ”Seminarium odbędzie się w dniu 27 października 2016r.   ( czwartek )  na Wydziale Neofilologii przy ul. Dobrej 55   w Warszawie,  w sali 1.007  ( I piętro )

Program seminarium:

godz.  930 -  1000                             Rejestracja uczestników.

godz. 1000 -  10 15                 Rozpoczęcie seminarium

                                                Prezes Oddziału Warszawskiego SITO

                                               mgr inż. Barbara Siedlicka

godz. 10 15 -  12 30                      „ Zagrożenia zieleni miejskiej przez czynniki          chorobotwórcze

                                               i możliwości jej ochrony „

                                               prof. dr hab. Czesław Zamorski

godz.  1230 – 13 15               przerwa  na  lunch

      godz.  1315 -  1530         „Szkodniki występujące w zieleni miejskiej,

                                               metody ich zwalczania”.

                                              dr  Hanna Legutowska

                                              Samodzielny Zakład Entomologii Stosowanej

                                              Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

                                              SGGW w Warszawie.

    godz.  1530 – 1700          „ Zasady bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin.”

                                                mgr inż. Joanna Tumińska

                                              Dyrektor  Biura Ochrony Roślin i Techniki

                                                Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Warszawa.

Koszt seminarium wynosi:     

  -  120  zł  dla studentów,     

  -  200  zł  dla członków SITO, SAK, OSTO, SPAK

  -  250 zł  dla osób pozostałych

Ceny za udział w seminarium są cenami brutto ( w cenie uwzględnione są między innymi materiały i lunch.)

Zgłoszenia na seminarium przyjmujemy do 20 października 2016r.

Karta zgłoszenia znajduje się na naszej stronie internetowej oraz jako załącznik do komunikatu o seminarium.

Podajemy numer konta bankowego Oddziału Warszawskiego SITO, na który

należy dokonać wpłat.

58 1020  1156 0000 7502 0007 5457

Uwaga! 

W przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszeń Oddział Warszawski SITO

zastrzega sobie prawo odwołania seminarium i zwrotu wpłaconych kwot.

« powrót

Jak przystapić ?

Nabór nowych członków Stowarzyszenia Naukowo Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa prowadzą oddziały regionalne SITO. Prosimy o kontakt z najbliższym Państwu oddziałem terenowym SITO. 

więcej »

Kontakt

SITO  Zarząd Główny
ul. Konstytucji 3 Maja, nr 1/3
96-100 SKIERNIEWICE
Telefon: 606 429 997, 608 281 803
E-mail: biuro@notsito.org.pl

www.notsito.org.pl
 

więcej »