Aktualności

SITO o/Warszawa ZAPRASZA

                                  Komunikat

 

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa

zaprasza na seminarium :

„ Ochrona zabytkowych ogrodów i zabytkowej zieleni.

Nowe procedury i przepisy prawne, idea, działania praktyczne”

 

Wykłady mają na celu przedstawienie nowych procedur i przepisów prawnych dotyczących

zagospodarowania i utrzymania zabytkowych parków i zespołów zieleni, współczesnej doktryny

konserwatorskiej zakresie konserwatorstwa ogrodowego, rewaloryzacji ogrodu, problemów związanych

z zachowaniem historycznych układów zieleni, dobrych i kontrowersyjnych realizacji ogrodowych, a także

zagrożeń dla trwania historycznych układów.

 

Seminarium odbędzie się w dniu 3 czerwca 2016r.( piątek ) w Warszawie

przy ul. Dobrej 55 w budynku  Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Lingwistyki   I piętro  aula 1.007

 

Program seminarium:

godz. 900  -     930                      Rejestracja uczestników

 

godz. 930-  935                         Rozpoczęcie seminarium.

                                               Prezes Oddziału Warszawskiego SITO

                                               mgr inż. Barbara Siedlicka

 

godz. 935  - 1025                     „ Formy i układy zieleni w ogrodach historycznych”

                                                dr Joanna Dudek-Klimiuk pracownik i wykładowca SGGW

                                                Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu,

                                                autor publikacji o ogrodach historycznych.

 

godz. 1030  - 1130                    „ Rewaloryzacja ogrodów Zamku Królewskiego w Warszawie

                                                 jako odtwarzanie historycznego krajobrazu miasta.”

                                                dr Małgorzata Szafrańska, kustosz ogrodów Zamku Królewskiego,

                                                wieloletni wykładowca  akademicki, autor wielu publikacji

                                                o ogrodach historycznych.

 

godz. 1135  - 1230                     „ Adaptacja zabytkowych ogrodów możliwości i ograniczenia.”

                                                dr inż. Anna Majdecka – Strzeżek –Polski Komitet Narodowy

                                                Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS,

                                                wieloletni wykładowca akademicki, autor projektów rewaloryzacji

                                                zabytkowych  parków i publikacji o ogrodach historycznych.

 

godz. 1230  - 1315                     przerwa na lunch

 

godz. 1315  - 1400                     „ Współczesne zagrożenia zabytkowych parków i ogrodów na obszarach

                                                 zurbanizowanych”  

                                                 dr inż. Anna Majdecka – Strzeżek                                                                                    

 

godz. 1400 – 1545                     „ Nowe procedury i przepisy prawne dotyczące zagospodarowania i

                                                 utrzymania zabytkowych parków i zespołów zieleni”

                                                 mgr Małgorzata Gmiter

                                                 autor publikacji z zakresu prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego.

 

godz. 1545– 1600                       Dyskusja i zakończenie seminarium.

 

Koszt seminarium wynosi:

 

-   90 zł    dla studentów

- 170 zł   dla członków   SITO,  SAK,  OSTO, SPAK.

- 220 zł  dla osób pozostałych

Ceny za udział w seminarium są cenami brutto.

 

Zgłoszenia na seminarium przyjmujemy do dnia 25maja 2016r.

 

Karta zgłoszenia znajduje się na naszej stronie internetowej

oraz  jako załącznik do komunikatu o seminarium.

 

Nasz adres: Oddział Warszawski

            Stowarzyszenia Naukowo- Technicznego

            Inżynierów i Techników Ogrodnictwa

              00-043 Warszawa

            ul. Czackiego 3/5

            tel/fax. 22 827-02-61

 

adres e-mail : sito.waw@wp.pl

adres strony internetowej: www. sito.waw.pl

 

Nr  konta bankowego Oddziału Warszawskiego SITO

58 1020 1156 0000 7502 0007 5457

 

Uwaga!

W przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszeń Oddział Warszawski zastrzega sobie prawo odwołania lub przesunięcia terminu seminarium.

« powrót

Jak przystapić ?

Nabór nowych członków Stowarzyszenia Naukowo Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa prowadzą oddziały regionalne SITO. Prosimy o kontakt z najbliższym Państwu oddziałem terenowym SITO. 

więcej »

Kontakt

SITO  Zarząd Główny
ul. Konstytucji 3 Maja, nr 1/3
96-100 SKIERNIEWICE
Telefon: 606 429 997, 608 281 803
E-mail: biuro@notsito.org.pl

www.notsito.org.pl
 

więcej »