Aktualności

SITO WARSZAWA ZAPRASZA

Komunikat Oddział Warszawski Stowarzyszenia Naukowo- Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa zaprasza na seminarium: „Gospodarka wodą na terenach zieleni w kontekście zagrożenia suszą”. Seminarium odbędzie się w dniu 04 marca 2016 r. (piątek) w Warszawie w budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, w sali 1.2 Wydziału Prawa i Administracji, na parterze – wejście od ul. Lipowej 4. Program seminarium godz. 930-1000 Rejestracja uczestników godz. 1000 - 1005 Rozpoczęcie seminarium Prezes Oddziału Warszawskiego SITO mgr inż. Barbara Siedlicka 1005 - 1045 „Błękitna, zielona infrastruktura w mieście” dr Iwona Wagner Wydział Biologii Uniwersytetu Łódzkiego Fundacja Sendzimira 1055 - 1130 „Retencjonowanie wód opadowych w przestrzeni miejskiej” dr inż. Tomasz Stańczyk Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, SGGW Warszawa 1030 – 1215 „Zabezpieczenie dachów zielonych i ścian zielonych w wodę do podlewania poprzez zastosowanie dachów bagiennych i retencyjnych jako magazynu wody opadowej” Paweł Kożuchowski Fundacja ZAMIEŃ SZARE NA ZIELONE 1215 – 1300 „Gospodarka wodna roślin a projektowanie zieleni odpornej na suszę” dr inż. Piotr Mędrzycki Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie 1300 - 1400 Przerwa na lunch 1400 – 1530 „Optymalizacja zużycia wody i zarządzanie systemem nawadniającym przy pomocy centralnego systemu sterowania” mgr inż. Przemysław Szamota Tanake Professional, Warszawa 1530 – 1600 Dyskusja 1600 Zakończenie seminarium Koszt seminarium wynosi: 75 zł dla uczniów i studentów 150 zł dla członków SITO, SAK, OSTO 180 zł dla osób pozostałych. Ceny za udział w seminarium są cenami brutto. Zgłoszenia wraz z wpłatami za seminarium przyjmujemy do dnia 25 lutego 2016 r. na podstawie wypełnionej Karty Zgłoszenia (załącznik nr 1). Adres: Oddział Warszawski Stowarzyszenia Naukowo- Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa 00-043 Warszawa ul. Czackiego 3/5 tel/fax. 22 827-02-61 adres e-mail: sito.waw@wp.pl Nr konta bankowego Oddziału Warszawskiego SITO 58 1020 1156 0000 7502 0007 5457 W przypadku braku odpowiedniej ilości zgłoszeń Oddział Warszawski SITO zastrzega sobie prawo do odwołania seminarium, z jednoczesnym zwrotem wpłat za udział. załącznik nr 1 Karta Zgłoszenia uczestnika seminarium „Gospodarka wodą na terenach zieleni w kontekście zagrożenia suszą”. Imię i nazwisko”: …………………………………………………………………………… Nazwa firmy / instytucji / uczelni / szkoły: …………………………………………….…… ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………….. . Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………. Adres e-mailowy: …………………………………………………………………………….. Uprzejmie prosimy o odesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia wraz z kserokopią wpłaty za seminarium do dnia 25 lutego 2016 r., drogą e-mailową na adres sito.waw@wp.pl lub faxem na nr tel. 22 827 02 61

« powrót

Jak przystapić ?

Nabór nowych członków Stowarzyszenia Naukowo Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa prowadzą oddziały regionalne SITO. Prosimy o kontakt z najbliższym Państwu oddziałem terenowym SITO. 

więcej »

Kontakt

SITO  Zarząd Główny
ul. Konstytucji 3 Maja, nr 1/3
96-100 SKIERNIEWICE
Telefon: 606 429 997, 608 281 803
E-mail: biuro@notsito.org.pl

www.notsito.org.pl
 

więcej »