Aktualności

Szkolenie i debata 25.09.2015

Zarząd Główny

Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa

 

zaprasza na

Szkolenie dotyczące ustawowych zmian

związanych z ochroną prawną drzew i krzewów

w Ustawie o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.

oraz na

debatę mającą na celu

wybór formalno – prawnej drogi do usankcjonowania

funkcji Inspektora Nadzoru ds. Terenów Zieleni

oraz Architekta Krajobrazu w procesach inwestycyjnych

 

w dniu 25.09.2015 r. w Warszawie.

 

 Szkolenie jest skierowane do członków regionalnych oddziałów SITO, Inspektorów Nadzoru ds. Terenów Zieleni SITO – NOT, przedstawicieli wszystkich szczebli administracji państwowej i samorządowej oraz przedstawicieli firm, którzy w zakresie swoich kompetencji zawodowych związani są z w/w problematyką.

Na debatę zapraszamy wszystkie osoby, które ukończyły kursy inspektorskie w terenowych oddziałach SITO oraz członków SITO zajmujących się profesjonalnie architekturą krajobrazu.

 

Koszt (brutto) uczestnictwa:

  • Inspektorzy Nadzoru ds. Terenów Zieleni  SITO        130 zł
  • Członkowie regionalnych oddziałów SITO                  150 zł
  • Członkowie organizacji w porozumieniu z SITO        180 zł
  • Pozostali uczestnicy                                                       230 zł

 

W cenę wliczone zostały materiały szkoleniowe, zaświadczenia o udziale w szkoleniu, catering.

Organizator nie zapewnia miejsc parkingowych.

 

Wpłaty należy dokonywać na konto (BOŚ Bank):
98 1540 1287 2001 9125 9330 0001
Tytuł wpłaty: Szkolenie 25.09.2015 r.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń oraz potwierdzenia wpłat należy dokonywać do dnia 18.09.2015 r. na
adresy e-mailowe najbliższych Państwu terenowych oddziałów SITO.

Z uwagi na specyfikę szkolenia oraz debaty liczba miejsc ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

PLIKI DO POBRANIA

Uwaga! Formularz i oświadczenie można zapisać na dysk i wypełnić elektronicznie otwierając je za pomocą programu Adobe Reader (Pobierz program).
Następnie wypełnione dokumenty przesłać elektronicznie za pomoca skrzynki email.

« powrót

Jak przystapić ?

Nabór nowych członków Stowarzyszenia Naukowo Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa prowadzą oddziały regionalne SITO. Prosimy o kontakt z najbliższym Państwu oddziałem terenowym SITO. 

więcej »

Kontakt

SITO  Zarząd Główny
ul. Konstytucji 3 Maja, nr 1/3
96-100 SKIERNIEWICE
Telefon: 606 429 997, 608 281 803
E-mail: biuro@notsito.org.pl

www.notsito.org.pl
 

więcej »