Aktualności

Międzynarodowa Konferencja z okazji XX lecia Związku Szkółkarzy Polskich

pod tytułem „Szkółkarstwo – Perspektywy Rozwoju”

 

 

Uczestnikami Konferencji były - z ramienia Zarządu Głównego SITO NOT: prezes – Jolanta Więsyk i sekretarz generalna Irena Gudowska.

 

Tematy poruszane na konferencji dotyczyły stanu obecnego i kierunków rozwoju produkcji roślin ozdobnych: drzew, krzewów i bylin, począwszy od procesu rozmnożenia, poprzez stosowane technologie w produkcji, do sposobów przechowywania, transportu i sprzedaży.

 

Dla nas najistotniejszym okazał się fakt, że produkcja szkółkarska zmierza wyraźnie w kierunku ekologicznym. Dotyczy to przede wszystkim podłoża, gdzie wiodącym surowcem jest do tej pory nieustannie torf i jego pochodne. Pozyskiwanie torfu odbywa się kosztem środowiska naturalnego (torfowisk) dlatego niektóre państwa europejskie, np. Anglia, wprowadzają stopniowe ograniczenie jego stosowania, dążąc do wprowadzenia za kilka lat całkowitego zakazu. Wymaga to „przestawienia” produkcji na podłoża alternatywne z zastosowaniem tzw. zielonych kompostów, produkowanych z organicznych odpadów pochodzenia roślinnego.

Angielski wykładowca J. Adlam – zainteresowany pytaniami z sali prezesa SITO NOT Jolanty Więsyk nawiązał kontakt z Zarządem Głównym SITO NOT  w celu wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie sposobów  przygotowywania zielonego kompostu. Duże zainteresowanie i podziw okazał J. Adam dla polskiej popularnonaukowej publikacji „Eko sztuczki w ogrodzie” wydanej przez miasto stołeczne Warszawa z myślą o mieszkańcach stolicy.

Wykłady dotyczące ochrony roślin też zmierzały w kierunku metod ekologicznych zwalczania patogenów (D. van Wijk z Holandii), stosowania gatunków i odmian odpornych (H. Lösing), a także wpływu pogody na skuteczność ochrony (H.Pijpers z Holandii).

Wykłady polskich prelegentów oraz pytania zadawane wykładowcom zagranicznym przez polskich naukowców i praktyków potwierdziły, że poziom polskiego szkółkarstwa w niczym nie ustępuje wiedzą i doświadczeniem szkółkarstwu europejskiemu, a wręcz przeciwnie – może stanowić dla niego inspirację swoimi nowatorskim rozwiązaniami.  

Wymiana indywidualnych stanowisk nie tylko na tematy poruszane w konferencji, wzajemne dzielenie się opiniami i doświadczeniem dały uczestnikom konferencji (wykładowcom i słuchaczom) świeże spojrzenie na najważniejsze problemy nurtujące europejskie szkółkarstwo a także dostarczyły propozycji nowych, praktycznych  rozwiązań.

« powrót

Jak przystapić ?

Nabór nowych członków Stowarzyszenia Naukowo Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa prowadzą oddziały regionalne SITO. Prosimy o kontakt z najbliższym Państwu oddziałem terenowym SITO. 

więcej »

Kontakt

SITO  Zarząd Główny
ul. Konstytucji 3 Maja, nr 1/3
96-100 SKIERNIEWICE
Telefon: 606 429 997, 608 281 803
E-mail: biuro@notsito.org.pl

www.notsito.org.pl
 

więcej »