Aktualności

Konferencja 'Dobre praktyki w zakresie stosowania roslin gatunków obcych w ogrodnictwie'

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaprasza na konferencję Dobre praktyki w zakresie stosowania roślin gatunków obcych w ogrodnictwie, która odbędzie się w dniu  7 września 2012 r. o godz. 8:30 w sali nr 324 w gmachu Ministerstwa Środowiska.

Głównym celem konferencji jest rozpowszechnienie wiedzy i dobrych praktyk w zakresie stosowania roślin gatunków obcych w ogrodnictwie (m.in. na terenach zieleni, w zadrzewieniach, w ogrodach), w szczególności w odniesieniu do gatunków inwazyjnych. Ponadto na konferencji zostanie przedstawiony Europejski kodeks postępowania w zakresie ogrodnictwa i inwazyjnych roślin obcych.

W załączeniu przesyłam agendę spotkania oraz kartę zgłoszenia, którą wypełnioną należy wysłać na adres e-mail: emilia.bylicka@gdos.gov.pl lub faxem na numer 22 57 92 128 do dnia 29 sierpnia 2012 r. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w Konferencji będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Program spotkania

 

Dodatkowe informacje nt. konferencji znajdują się na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska: http://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/Articles/view/37/Gatunki_obce

« powrót

Jak przystapić ?

Nabór nowych członków Stowarzyszenia Naukowo Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa prowadzą oddziały regionalne SITO. Prosimy o kontakt z najbliższym Państwu oddziałem terenowym SITO. 

więcej »

Kontakt

SITO  Zarząd Główny
ul. Konstytucji 3 Maja, nr 1/3
96-100 SKIERNIEWICE
Telefon: 606 429 997, 608 281 803
E-mail: biuro@notsito.org.pl

www.notsito.org.pl
 

więcej »