Aktualności

Szkolenie „ROZPOZNAWANIE DRZEW W STANIE BEZLISTNYM”

TERMIN: piątek, 16 marca 2012r.

 

Celem kursu jest poszerzenie wiedzy, na temat rozpoznawania drzew w stanie spoczynku. Szkolenie jest skierowane głównie dla osób, pracujących w urzędach oraz wykonujących inwentaryzacje drzew.


Część teoretyczna szkolenia: omówienie cech fizjologicznych drzew, mających istotne znaczenie w rozpoznaniu gatunku i odmiany, takich jak: pokrój, kora, budowa pędu oraz pąki.
Ta część szkolenia pozwoli również na usystematyzowanie wiedzy teoretycznej z zakresu budowy pędów oraz nazewnictwa. Wszystkie omawiane cechy roślin poparte zostaną licznymi przykładami.

Część praktyczna: rozpoznawanie drzew w terenie z bliska i z odległości a także rozpoznawanie samych pędów zebranych w terenie. Ta część zakończy się sprawdzianem.
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenia.

Program i opis szkolenia (plik PDF)

« powrót

Jak przystapić ?

Nabór nowych członków Stowarzyszenia Naukowo Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa prowadzą oddziały regionalne SITO. Prosimy o kontakt z najbliższym Państwu oddziałem terenowym SITO. 

więcej »

Kontakt

SITO  Zarząd Główny
ul. Konstytucji 3 Maja, nr 1/3
96-100 SKIERNIEWICE
Telefon: 606 429 997, 608 281 803
E-mail: biuro@notsito.org.pl

www.notsito.org.pl
 

więcej »