Aktualności

SITO o/Poznań zaprasza na kurs

STOWARZYSZENIE NAUKOWO-TECHNICZNE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW OGRODNICTWA

ODDZIAŁ POZNAŃSKI

UL. WIENIAWSKIEGO 5/9, 61 – 712 POZNAŃ

TEL/FAX   61 853 67 16

e-mail: sito@sito.poznan.pl

www.sito.poznan.pl

 

 

X edycja
INSPEKTOR NADZORU TERENÓW ZIELENI

28 listopad - 03 grudzień 2016 r.
Poznań

 

Stowarzyszenia Naukowo – Techniczne Inżynierów  i Techników Ogrodnictwa odział w Poznaniu zaprasza na X edycję kursu INSPEKTOR NADZORU TERENÓW ZIELENI.

SITO oddział w Poznaniu posiada statutowe uprawnienia do prowadzenia kursów i nadawania uprawnień branżowych.

Kurs kierowany jest m.in. do  osób – specjalistów w dziedzinie budowy i konserwacji zatrudnionych w firmach wykonawczych, spółdzielniach  mieszkaniowych, urzędach administracji samorządowej i jednostkach pomocniczych  zajmujących się budową i konserwacją terenów zieleni,  a przede wszystkim prowadzących nadzór w zakresie budowy terenów zieleni. Propozycja kursu jest kierowana do osób, jako kolejny stopień ich kwalifikacji w zawodzie.

Kurs jest odpowiedzią na duże zainteresowanie inwestorów, rosnące wymagania w zakresie fachowego nadzoru nad  prowadzeniem prac w terenach zieleni.

 Warunkiem uczestnictwa w kursie są:

• wyższe wykształcenie magisterskie ogrodnicze, leśne, rolnicze, ochrony środowiska lub pokrewne

- minimum 3 lata praktyki w budowie terenów zieleni,
 

 • wyższe wykształcenie inżynierskie ogrodnicze, leśne, rolnicze, ochrony środowiska lub pokrewne

- minimum 5 lat praktyki w budowie terenów zieleni,
 

• technik ogrodnictwa, leśnictwa, rolnictwa, ochrony środowiska lub pokrewne

- minimum 8 lat pracy w budowie terenów zieleni,

Wykształcenie oraz staż pracy wymaga potwierdzenia stosownymi dokumentami.

Zainteresowane osoby przesyłają karty zgłoszeniowe (do pobrania na stronie SITO), w których m.in. należy wyszczególnić doświadczenia zawodowe.

Organizatorzy kursu na podstawie przysłanych formularzy zgłoszeniowych dokonają ostatecznej weryfikacji uczestników.

O zakwalifikowaniu się na kurs, zainteresowany zostanie poinformowany telefonicznie lub e-mailem.


KOSZT UCZESTNICTWA:
3.300 zł.  brutto

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe, serwis kawowy i obiady.
Koszt kursu nie obejmuje kosztów noclegów.

PŁATNOŚĆ ZA KURS:
Należność  prosimy przelać na konto SITO:
PKO BP I O/Poznań
35 1020 4027 0000 1202 0031 1654
z dopiskiem: udział w kursie „Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni”.

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Oddział w Poznaniu wystawi faktury  za wpłaconą należność.

MIEJSCE  KURSU:
FEDERACJA STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH NOT
RADA W POZNANIU
ul. Wieniawskiego 5/9
61-712 Poznań

TERMIN KURSU:
28 listopad - 03 grudzień 2016 r.

PLANOWANY CZAS TRWANIA ZAJĘĆ:
45 godzin.

Organizator:
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa
Oddział Poznański
Sekcja Terenów Zieleni.

Szczegółowe informacje w biurze SITO:
telefon: 61 853 67 16
sito@sito.poznan.pl
lub na stronie sito:
http://www.sito.poznan.pl/sekcje/tereny-zieleni/wydarzenia/r/1/318/inspektor-nadzoru-terenow-zieleni

 

Serdecznie zapraszamy J

 

 

 

Zapraszamy do polubienia SITO Poznań na Facebooku, na którym na bieżąco zamieszczamy informacje i wydarzenia dotyczące działań naszego Stowarzyszenia:  

 

https://www.facebook.com/SITO-Poznań

« powrót

Jak przystapić ?

Nabór nowych członków Stowarzyszenia Naukowo Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa prowadzą oddziały regionalne SITO. Prosimy o kontakt z najbliższym Państwu oddziałem terenowym SITO. 

więcej »

Kontakt

SITO  Zarząd Główny
ul. Konstytucji 3 Maja, nr 1/3
96-100 SKIERNIEWICE
Telefon: 606 429 997, 608 281 803
E-mail: biuro@notsito.org.pl

www.notsito.org.pl
 

więcej »