Strona główna

SITO LUBLIN ZAPRASZA NA KONFERENCJĘ

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa oddział w Lublinie zaprasza na konferencję naukową na temat Nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. Konferencja rozpocznie się 27 lutego o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej NOT przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 3. Przedstawiamy program konferencji: 8.30-9.00 – rejestracja uczestników 9.00-9.15 – rozpoczęcie 9.15-10.45 – zmiany w ustawie o ochronie przyrody cz. I Mgr inż. Izabela Giedrojć, kierownik Działu Zieleni ZDM Puławy 10.45-11.10 – przerwa kawowa 11.10-12.40 – zmiany w ustawie o ochronie przyrody cz. II + dyskusja mgr inż. Izabela Giedrojć 12.40-13.00 – przerwa kawowa 13.00-13.45 – Grzyby chronione w świetle nowej ustawy dr Marek Kopacki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 13.50-14.35 – Aspekty ochrony ptaków w świetle nowej ustawy dr Piotr Kiczorowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 14.35-15.00 – dyskusja i zakończenie Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi: 50 zł – uczniowie i studenci, 80 zł – członkowie SITO, 100 zł – pozostali uczestnicy Aby wziąć udział w konferencji należy do 23 lutego wysłać swoje dane kontaktowe pod adres poczty elektronicznej sekretarz@sitolublin.pl lub zgłosić udział telefonicznie: 503 517 841. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania konferencji w przypadku nie zgromadzenia minimalnej liczby uczestników oraz do zwrotu wpłat w takim przypadku!

« powrót

Jak przystapić ?

Nabór nowych członków Stowarzyszenia Naukowo Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa prowadzą oddziały regionalne SITO. Prosimy o kontakt z najbliższym Państwu oddziałem terenowym SITO. 

więcej »

Kontakt

SITO  Zarząd Główny
ul. Konstytucji 3 Maja, nr 1/3
96-100 SKIERNIEWICE
Telefon: 606 429 997, 608 281 803
E-mail: biuro@notsito.org.pl

www.notsito.org.pl
 

więcej »