Strona główna

WALNY ZJAZD DELEGATÓW SITO

W dniu 20 czerwca 2015 roku w Lublinie obradował Walny Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa.

Na zjeździe tym Delegaci wybrali na nową kadencję 2015 - 2019 władze SITO tj. Zarząd Główny, Główną Komisję Rewizyjną i Główny Sąd Koleżeński, zdecydowali także o przeniesieniu siedziby władz Stowarzyszenia z Domu Technika w Warszawie do Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Decyzja związana ze zmianą siedziby podyktowana była koniecznością obniżenia kosztów utrzymania Z.G. SITO, oraz możliwością zacieśnienia współpracy z jedynym w Polsce Instytutem Ogrodnictwa dla dobra naszego środowiska zawodowego.

Miłym i doniosłym akcentem Walnego Zjazdu Delegatów było nadanie tytułu Honorowego Prezesa SITO kolegom :Andrzejowi Holewińskiemu, Józefowi Kleparskiemu i Raszardowi Pukszto, oraz tytułu Członka Honorowego SITO kolegom: Stefanowi Krancowi i Eugeniuszowi Misiakowi.

Walny Zjazd Delegatów nakreślił również ogólny program działania dla władz SITO na bierzącą kadencję.

« powrót

Jak przystapić ?

Nabór nowych członków Stowarzyszenia Naukowo Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa prowadzą oddziały regionalne SITO. Prosimy o kontakt z najbliższym Państwu oddziałem terenowym SITO. 

więcej »

Kontakt

SITO  Zarząd Główny
ul. Konstytucji 3 Maja, nr 1/3
96-100 SKIERNIEWICE
Telefon: 606 429 997, 608 281 803
E-mail: biuro@notsito.org.pl

www.notsito.org.pl
 

więcej »