Strona główna

Szkolenie: Ochrona prawna drzew i krzewów po nowelizacjach z lat 2010-2011Międzynarodowe Towarzystwo Uprawy i Ochrony Drzew  oraz

Stowarzyszenie Naukowo- Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa

serdecznie zapraszają na szkolenie poświęcone prawnym aspektom pielęgnacji drzew w świetle ustawy o ochronie przyrody:Ochrona prawna drzew i krzewów
po nowelizacjach z lat 2010-2011


W trakcie szkolenia skoncentrujemy się na znalezieniu rozwiązań konkretnych problemów - tak aby osoby szkolone stały się pracownikami, którzy pewni są swojej wiedzy oraz słuszności i zgodności z prawem samodzielnie podejmowanych decyzji.

Propozycję udziału w szkoleniu kierujemy przede wszystkim do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, właścicieli nieruchomości, posiadaczy nieruchomości, zarządców nieruchomości, zarządców dróg, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, służb konserwatorskich, firm komunalnych i innych podmiotów zajmujących się pielęgnacją zieleni średniej i wysokiej.


Prowadzenie:


część I- mecenas Krzysztof Gruszecki  autor komentarzy do ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach i oddziaływania na środowisko.


część II- profesor Marek Siewniak


W programie szkolenia:


CZĘŚĆ I
1)Podmioty odpowiedzialne za właściwa ochronę drzew i krzewów
● właściciele nieruchomości,
● posiadacze nieruchomości,
●służby konserwatorskie,
●spółdzielnie mieszkaniowe,
●wspólnoty mieszkaniowe,
●zarządcy dróg.
2)Przedmiot postępowania.
3)Zakres dozwolonych prac pielęgnacyjnych m.in.:
- usuwanie drzew i krzewów z terenów zieleni komunalnej w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi,
-  usuwanie drzew i krzewów z terenów  z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków w ramach odnowy i pielęgnacji,
- które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych.
●na nieruchomościach wpisanych do rejestru zabytków,
●pielęgnacja drzew i krzewów uznanych za pomniki przyrody,
●pozostałe, na ogólnych zasadach.
4)Sankcje prawne za niewłaściwe przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych:
●odpowiedzialność administracyjna: kary pieniężne za zniszczenie drzew na skutek niewłaściwie przeprowadzonej pielęgnacji,
●odpowiedzialność karna za zniszczenie drzew i krzewów
●odpowiedzialność cywilna


CZĘŚĆ II
     Aktualny stan badań nad problemem drzew do lat dziesięciuInformacje organizacyjne
1. Szkolenie rozpoczyna się w dniu 16 marca 2012 roku o godz 9:30, a kończy się po godz.16:00.
2. Odbędzie się w Warszawie w Warszawskim Domu Technika w sali konferencyjnej „C” przy ul. Czackiego 3/5.
3. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
4. Opłata za uczestnictwo wynosi 450 zł. +VAT 23%, dla członków Towarzystwa 400 zł. +VAT 23%.
5. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie wpłaty na konto organizatora szkolenia oraz przesłanie karty zgłoszenia na numer faksu 42 239 40 16 lub e-mailem. Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem lub faksem w terminie do dnia 24 lutego br.
6.Firmy, które załączą do zgłoszenia oświadczenie, że są jednostką budżetową, a szkolenie zostanie sfinansowane ze środków publicznych i że dane szkolenie dotyczy usług kształcenia zawodowego, będą zwolnione z podatku VAT.
7. Jednocześnie informujemy Państwa, że zmianie uległ adres biura MTUiOD. Nowy adres: ul. Piotrkowska 59 lok. 28 .

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 42 239 40 16 lub 604 918 271.

 


                                                                                                                                                                      
 

« powrót

Jak przystapić ?

Nabór nowych członków Stowarzyszenia Naukowo Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa prowadzą oddziały regionalne SITO. Prosimy o kontakt z najbliższym Państwu oddziałem terenowym SITO. 

więcej »

Kontakt

SITO  Zarząd Główny
ul. Konstytucji 3 Maja, nr 1/3
96-100 SKIERNIEWICE
Telefon: 606 429 997, 608 281 803
E-mail: biuro@notsito.org.pl

www.notsito.org.pl
 

więcej »