Strona główna

Szkolenie

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew-NOT organizuje w dniu

 

27 stycznia 2012 r.(piątek)

konferencję szkoleniową pt.

”RÓŻNORODNOŚĆ PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z UTRZYMANIEM ZIELENI MIEJSKIEJ”
Konferencja odbędzie się w Warszawskim Domu Technika ul. Czackiego 3/5
Sala”B” III piętro w godz. 10- 16.30.
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji państwowych i samorządowych,
wykonawców prac przy drzewach i zieleni
        
PROGRAM KONFERENCJI

Godz.10.00-12.30- dr inż. Barbara Marczewska- Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
                                „Mapa jako medium poznania świata”- jak czytać mapę sytuacyjno
                                  wysokościową, plany zagospodarowania przestrzennego, ewidencję
                               gruntów itp. Symbole i znaki graficzne.
Godz.12.30- 13.00 – przerwa na kawę
Godz.13.00-15.00-  prof. .dr hab. inż. Kazimierz Wiech- Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
                                 „Dlaczego chorują drzewa w miastach”
Godz. 15.00-15.10- przerwa
Godz.15.10- 16.30- inż. Włodzimierz Szałański –Laboratorium Grzybów Mikoryzowych
                                „Mykoflor”
                                „ Mikoryza w urządzaniu terenów zieleni”

Koszt udziału w Konferencji wynosi 280 zł. dla członków PTChD i 350 zł. dla pozostałych uczestników.( w tym podatek VAT 23%)
 

« powrót

Jak przystapić ?

Nabór nowych członków Stowarzyszenia Naukowo Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa prowadzą oddziały regionalne SITO. Prosimy o kontakt z najbliższym Państwu oddziałem terenowym SITO. 

więcej »

Kontakt

SITO  Zarząd Główny
ul. Konstytucji 3 Maja, nr 1/3
96-100 SKIERNIEWICE
Telefon: 606 429 997, 608 281 803
E-mail: biuro@notsito.org.pl

www.notsito.org.pl
 

więcej »